064/2013 – Εγκριση πίστωσης που αφορά την «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Ιλίου»

064/2013 – Εγκριση πίστωσης που αφορά την «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Ιλίου»