210/2012 – Εγκριση πίστωσης που αφορά τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

210/2012 – Εγκριση πίστωσης που αφορά τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Εγκριση πίστωσης που αφορά τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

AOE2102012.pdfa