102/2012 – Εγκριση της ονομαστικής κατάστασης δικαιούχων διατακτικής τροφίμων, οικονομικά αδύνατων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Ιλίου εν όψει της εορτής του Πάσχα.

102/2012 – Εγκριση της ονομαστικής κατάστασης δικαιούχων διατακτικής τροφίμων, οικονομικά αδύνατων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Ιλίου εν όψει της εορτής του Πάσχα.

Εγκριση της ονομαστικής κατάστασης δικαιούχων διατακτικής τροφίμων, οικονομικά αδύνατων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Ιλίου εν όψει της εορτής του Πάσχα.

AOE1022012.pdfa