291/2012 – Εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

291/2012 – Εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

AOE2912012.pdfa