018/2012 – Εισήγηση για αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2011

018/2012 – Εισήγηση για αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2011

Εισήγηση για αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2011

ADS0182012.pdfa