132/2011 – Εισήγηση για καταβολή τρίμηνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου κ. Σκουρλά Ιωάννη του Παναγιώτη

132/2011 – Εισήγηση για καταβολή τρίμηνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου κ. Σκουρλά Ιωάννη του Παναγιώτη

Εισήγηση για καταβολή τρίμηνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου κ. Σκουρλά Ιωάννη του Παναγιώτη

AOE1322011.pdfa