Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών του τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Πάνου Παναγιώτη – Βασιλείου του Νικολάου

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών του τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Πάνου Παναγιώτη – Βασιλείου του Νικολάου

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών του τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Πάνου Παναγιώτη – Βασιλείου του Νικολάου

ade4202010.pdfa