004/2011 – Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών του τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Θεοδωρόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα

004/2011 – Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών του τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Θεοδωρόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών του τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Θεοδωρόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα

aoe0042011.pdfa