005/2011 – Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Φανού Φωτεινής

005/2011 – Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Φανού Φωτεινής

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Φανού Φωτεινής

aoe0052011.pdfa