035/2011 – Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Ιακωβίδου Αικατερίνης του Γεωργίου

035/2011 – Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Ιακωβίδου Αικατερίνης του Γεωργίου

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Ιακωβίδου Αικατερίνης του Γεωργίου

aoe0352011.pdfa