422/2017 – Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

422/2017 – Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017