004/2012 – Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2011

004/2012 – Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2011

Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2011

aoe0042012.pdfa