151/2018 – Εισήγηση για την αποδέσμευση 812,58€ και την έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ που αφορά τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου» για τα έτη 2018-19-20»

151/2018 – Εισήγηση για την αποδέσμευση 812,58€ και την έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ που αφορά τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου» για τα έτη 2018-19-20»