129/2015 – Εισήγηση για τη αποδέσμευση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015