310/2012 – Εισήγηση για τη μερική αποδέσμευση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2012

310/2012 – Εισήγηση για τη μερική αποδέσμευση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2012

Εισήγηση για τη μερική αποδέσμευση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2012

AOE3102012.pdfa