088/2013 – Εισήγηση για τη μερική αποδέσμευση δεσμευμένης πίστωσης του Δήμου, οικονομικού έτους 2013