326/2012 – Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2012 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού