231/2011 – Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2011 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού