042/2013 – Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2012 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού