137/2012 – Εισηγητική έκθεση A’ τριμήνου του έτους 2012 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

137/2012 – Εισηγητική έκθεση A’ τριμήνου του έτους 2012 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητική έκθεση A’ τριμήνου του έτους 2012 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

AOE1372012.pdfa