087/2014 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 και αναφέρει ότι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής θα εκλέξει ανάμεσα στα Μέλη της, χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο

087/2014 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 και αναφέρει ότι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής θα εκλέξει ανάμεσα στα Μέλη της, χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο

087/2014 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 και αναφέρει ότι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής θα εκλέξει ανάμεσα στα Μέλη της, χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο