001/2011 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής