269/2011 – Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Δ. 75/ΦΕΚ 182τ.Α΄/22-08-2011)

269/2011 – Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Δ. 75/ΦΕΚ 182τ.Α΄/22-08-2011)

Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Δ. 75/ΦΕΚ 182τ.Α΄/22-08-2011)

ADS2692011.pdfa