131/2011 – Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως της Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

131/2011 – Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως της Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως της Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

ADS1312011.pdfa