002/2011 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 09-01-2011 έως 06-01-2013

002/2011 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 09-01-2011 έως 06-01-2013

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 09-01-2011 έως 06-01-2013

ads0022011.pdfa