097/2017 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 05.03.2017 έως 31.08.2019

097/2017 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 05.03.2017 έως 31.08.2019