227/2014 – Εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Δ. 75/ΦΕΚ 182τ.Α’/22-08-2011)