096/2017 – Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 05.03.2017 έως 31.08.2019

096/2017 – Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 05.03.2017 έως 31.08.2019