111/2012 – Εναρμόνιση του Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου με την υπ’ αριθμ. αριθμ. 9517/9178/2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

111/2012 – Εναρμόνιση του Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου με την υπ’ αριθμ. αριθμ. 9517/9178/2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Εναρμόνιση του Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου με την υπ’ αριθμ. αριθμ. 9517/9178/2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ADS1112012.pdfa