Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων

Η αύξηση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια καθιστά αναγκαία την λήψη μέτρων προστασίας για όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας και δεν έχουν την απαραίτητη ενημέρωση και βοήθεια που θα τους επιτρέψει την εξεύρεση εργασίας.

Το Γραφείο Πληροφόρησης ανέργων αποτελεί μια κοινωνική προσφορά του Δήμου προς στους άνεργους συμπολίτες μας. 
Οι προσερχόμενοι συμπληρώνουν μηχανογραφικό έντυπο και καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ανάλογα με τα προσόντα τους. Το Γραφείο ακολούθως προσανατολίζει τους ενδιαφερόμενους, στην αναζήτηση της ανάλογης γι΄ αυτούς θέση στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τους φορείς του Δημοσίου.
 
Σε περίπτωση που προκηρυχθεί θέση ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος, ενώ παράλληλα δίνεται βοήθεια στην συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στη σωστή συμπλήρωση τους προκειμένου να τα καταθέσουν στο ΑΣΕΠ. 
Το Γραφείο ανέργων συμβουλεύει επίσης για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας όσους δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και ενημερώνει για σεμινάρια, μέσω ΟΑΕΔ, συναφή με το αντικείμενο του κάθε ενδιαφερόμενου. 
Στη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών έχουν απευθυνθεί στο γραφείο 540 άνεργοι.
Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του γραφείου αξίζει να αναφέρουμε ότι, μετά από την συμβουλευτική βοήθεια που έλαβαν, δεκάδες συμπολίτες μας βρήκαν εργασία.

 

Γραφείο Ενημέρωσης Εργαζομένων και Ανέργων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.

Ν Ε Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ !!! * Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Εργασίας Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τΙΝΕ ΓΣΕΕ για τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο inediktio@inegsee.gra για τη διαγραφή του e-mail σας από τη λίστα αποδεκτών πληροφοριακού υλικού.