229/2011 – Εξέταση ένστασης με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

229/2011 – Εξέταση ένστασης με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

Εξέταση ένστασης με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

aoe2292011.pdfa

229/2011 – Εξέταση ένστασης με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»