056/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ –ΣΜΠΟΥΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

056/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ –ΣΜΠΟΥΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»