204/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.» κατά της νομιμότητας της διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα».

204/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.» κατά της νομιμότητας της διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα».