323/2015 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Γ. Κακούρης και Πεταλούδα»

323/2015 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Γ. Κακούρης και Πεταλούδα»