202/2015 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Θερινό Πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2015»

202/2015 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Θερινό Πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2015»

Τελευταία Νέα

202/2015 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Θερινό Πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2015»