Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «Γ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «Γ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «Γ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

ade0142010.pdfa