022/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

022/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

aoe0222011.pdfa