148/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

148/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

AOE1482011.pdfa