162/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΚΑΣ», κατά του πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων».

162/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΚΑΣ», κατά του πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων».

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΚΑΣ», κατά του πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων».

aoe1622011.pdfa