101/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά των εταιρειών Λ.ΜΕΞΗΣ – Κ. ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε. & ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την εργασία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

101/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά των εταιρειών Λ.ΜΕΞΗΣ – Κ. ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε. & ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την εργασία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά των εταιρειών Λ.ΜΕΞΗΣ – Κ. ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε. & ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την εργασία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

AOE1012011.pdfa