174/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ», κατά της με αρ. 148/07-07-2011 Α.Ο.Ε. που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου».

174/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ», κατά της με αρ. 148/07-07-2011 Α.Ο.Ε. που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου».

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ», κατά της με αρ. 148/07-07-2011 Α.Ο.Ε. που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου».

AOE1742011.pdfa