214/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια του ειδικού συστήματος υπογειοποιήσης απορριμμάτων».

214/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια του ειδικού συστήματος υπογειοποιήσης απορριμμάτων».

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια του ειδικού συστήματος υπογειοποιήσης απορριμμάτων».

AOE2142011.pdfa

Τελευταία Νέα

214/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια του ειδικού συστήματος υπογειοποιήσης απορριμμάτων».