053/2012 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»

053/2012 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»

aoe0532012.pdfa