233/2012 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου»

233/2012 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου»

AOE2332012.pdfa