010/2013 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. G.K. SUPPLIES» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2013»

010/2013 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. G.K. SUPPLIES» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2013»

010/2013 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. G.K. SUPPLIES» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2013»