238/2016 – Εξέταση ένστασης υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)»

238/2016 – Εξέταση ένστασης υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)»

238/2016 – Εξέταση ένστασης υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)»