211/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.408,52 € της υπόχρεης κ. ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30453/14-06-2011 αίτησή της

211/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.408,52 € της υπόχρεης κ. ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30453/14-06-2011 αίτησή της

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.408,52 € της υπόχρεης κ. ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30453/14-06-2011 αίτησή της

ADS2112011.pdfa

211/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.408,52 € της υπόχρεης κ. ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30453/14-06-2011 αίτησή της