074/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.664,94 € του κ. ΛΕΥΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως κληρονόμος της θανούσης ΛΕΥΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ βάσει της 402/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9008/28-02-2012 αίτηση

074/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.664,94 € του κ. ΛΕΥΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως κληρονόμος της θανούσης ΛΕΥΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ βάσει της 402/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9008/28-02-2012 αίτηση

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.664,94 € του κ. ΛΕΥΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως κληρονόμος της θανούσης ΛΕΥΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ βάσει της 402/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9008/28-02-2012 αίτηση

ADS0742012.pdfa