212/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 10.570,00 € του υπόχρεου κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28992/07-06-2011 αίτησή του

212/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 10.570,00 € του υπόχρεου κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28992/07-06-2011 αίτησή του

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 10.570,00 € του υπόχρεου κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28992/07-06-2011 αίτησή του

ADS2122011.pdfa