033/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 1.102,50 ευρώ » της υπόχρεης ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΥ – ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

033/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 1.102,50 ευρώ » της υπόχρεης ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΥ – ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου